Förbundsstyrelsen

Verkställande utskottet

David Sikström
Förbundsordförande
0734-22 77 99
david.sikstrom[at]kristdemokraterna.se

Anna Theodossiou
Förste vice-förbundsordförande
anna.theodossiou[at]kdstudent.se

Ryan Jones
Andre vice-förbundsordförande
070-795 72 51
ryan.jones[at]kdstudent.se

Ledamöter

Marcus Klingborg
Ledamot
marcus.klingborg[at]kdstudent.se

Johanna Patricius
Ledamot
johanna.patricius[at]kdstudent.se

Mimmi Westerlund
Ledamot
mimmi.westerlund[at]kdstudent.se