Politisk filosofi

Ladda hem KSF:s senaste handlingsprogram: Högskolepolitiskt handlingsprogram 2014

Läs gärna Kristdemokratiska Studentförbundets ideologifolder ”En introduktion till kristdemokratisk filosofi”

Den kristdemokratiska filosofin har sin idéhistoriska utgångspunkt i Thomas Aquinas (även Thomas av Aquino) syntes av kristen tradition och Aristotelisk filosofi. Denna idétradition utgör grunden för den kristdemokratiska rörelse som under 1900-talet kom att bli en stark, internationell politisk aktör. Filosofin utgår ifrån ett okränkbart människovärde och en politik som syftar till att möjliggöra människors upplevelser av goda värden såsom liv, hälsa, gemenskap, värdighet, frihet, sanning, kunskap, etcetera. Dess kärna består av naturrättsliga och personalistiska åskådningar.

Enligt den kristdemokratiska filosofin har människan inte bara fysiska eller materiella behov, utan även själsliga och andliga sådana. Idén om människan som enskild och unik men i behov av ett liv i gemenskap med andra är således central. Detta kontrasterar gentemot den individualistiskt färgade liberalismen, liksom den kollektivistiskt fokuserande socialismen. Till skillnad från dessa ideologier bejakar den kristdemokratiska filosofin nämligen betydelsen av de små och naturliga gemenskaperna.