Om KSF

Kristdemokratiska Studentförbundet, KSF, bildades år 2000 av ett antal studenter som ville kunna träffas och diskutera samhällsfrågor med utgångspunkt i den kristdemokratiska idétraditionen. Sedan dess har KSF utvecklats och idag företräds förbundet av en riksgemensam styrelse som utses av en årlig kongress, vilken i sin tur samlar medlemmar från flera studentstäder runtom i landet.

KSF:s övergripande mål är att stärka kunskapen om kristdemokratisk filosofi vid landets högskolor och universitet, att bidra till att förbättra den svenska student- och högskolepolitiken samt att skapa mötesplatser för studenter, där samtal om samhällsfrågor och just politisk filosofi kan äga rum. Det är utifrån dessa målsättningar som förbundets verksamhet är uppbyggd.