Länkar

Kristdemokratiska studentförbundets Facebook-sida
För löpande uppdateringar och snabb kontakt!

Kristdemokraterna
www.kristdemokraterna.se
Kristdemokratiska Studentförbundets moderparti

Kristdemokratiskt Internationellt Center
www.kicsweden.org
Kristdemokratiskt Internationellt Center, KIC, arbetar för demokratiutveckling i olika delar av världen.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
www.kdu.se
Kristdemokraternas ungdomsförbund

Civitas
www.civitas.net
Idéinstitut som verkar för den västerländska politiska traditionens klassiska, kristna och humanistiska idéer

European Democratic Students
www.edsnet.eu
Paneuropeisk sammanslutning av konservativa och kristdemokratiska studentförbund

Moderata Studenter
www.mst.muf.se
Moderaternas studentförbund

Liberala studenter
www.liberalastudenter.se
Folkpartiets studentförbund

Centerstudenter
www.centerstudenter.se
Centerpartiets studentförbund