Kontakt

Kristdemokratiska Studentförbundet
Box 2373, 103 18 Stockholm
info[at]kdstudent.se
Organisationsnummer: 802409-5054
PlusGironummer: 130 05 53-3

Kontakta oss vid inbjudan till debatter och bokbord

Kontaktpersoner för universitet och högskolor
Kontakta oss om du vill engagera dig lokalt

Försvarshögskolan
Carl-Johan Schiller
carl-johan.schiller[at]kdstudent.se

Göteborgs universitet
Miriam Lilja
miriam.lilja[at]kdstudent.se

Högskolan i Jönköping
Kontakta någon i förbundsstyrelsen

Karolinska institutet
Ryan Lundqvist-Jones
ryan.jones[at]kdstudent.se

Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
Ester Hedin
ester.hedin[at]kdstudent.se

Linnéuniversitetet
Rebecka Englund
rebecka.englund[at]kdstudent.se

Luleå tekniska universitet
Charlotta Enqvist
charlotta.enqvist[at]kdstudent.se

Lunds universitet (KSF Skåne)
Samuel Körner Lilja

Malmö högskola
Martin Hallander
martin.hallander[at]kdstudent.se

Stockholms universitet
Johanna Patricius

Södertörns högskola
Jacob Haendler
jacob.haendler[at]kdstudent.se

Umeå universitet
Thomas Nordwall
thomas.nordwall[at]kdstudent.se

Uppsala universitet
Tony Gunnarsson
tony.gunnarsson[at]kdstudent.se

Örebro universitet
Anna Theodossiou
anna.theodossiou[at]kdstudent.se