Bli medlem

Du som studerar eller har studerat vid universitet, högskola och/eller folkhögskola är varmt välkommen till KSF! Du får som medlem exempelvis chans att diskutera och vidga dina kunskaper om såväl aktuella samhällsfrågor som kristdemokratisk och annan politisk filosofi. Dessutom får Du tillgång till studentförbundets tidskrift, Politeia.

Medlemskap erhåller du utan kostnad här nedan:

PUL: I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Vi använder inte personnummer som medlemsnummer, utan bara för att säkert kunna identifiera en person (22 § PuL).Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för partianknuten verksamhet (17 § PuL). För mer information sänd ett e-post till eller ring 08-723 25 55.